Friedemann Knappe

Metallbildhauer

Artist in Lab
Januar – Juni 2007


o. T. Aluminium, geätzt, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, Ausstellungssituation, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, 2007

Blick in die Ausstellung, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, 2007

o. T. Aluminium, geätzt, 2007